Ca un ghem de mătase

Că-mi licăre lumina ochii-ţi în cale
iar paşii-nspre tine cărarea o cată,
de-a dura Luna mi se prăvale
ca un ghem de mătase deşirată.
Mă-nghesuie somnul umbros şi molatec
dar vrerea de tine nu vrea sa mă lase,
braţelor tale mă-ngădui ostatec
ca un ghem deşirat de mătase.
Sunete scapă printre-a buzelor şoapte
ce moi încleştate se muşcă şi gem,
scapără luna licurici peste noapte,
deşirată mătasea se face iar ghem.

luni, 9 octombrie 2017 21:15 - Vorniceni News ★ ★ ★ ★ ★