Condiţii de eligibilitate pentru acordarea subvenţiilor la bovine, din 2014

1622769_10151932385608531_952478426_n

Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul propriu Proiectul de Ordin privind modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi termenii de referinţă pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic.

Ordinul precizează criteriile de eligibilitate şi modelul de cerere la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită și producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014.

Iată care sunt Condiţiile de eligibilitate pentru acordarea ajutoarelor naţionale de tranziţie (ANT) la bovine!

Pentru bovinele de lapte:
„Art. 3.(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.a (ANT pentru bovinele de lapte n.r.) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1, crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; 
b) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014; 
c) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință 2012-2013. 
(2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit.a) se acordă pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013.”, se arată în Proiectul de Ordin al MADR.945999_704747912875669_766906950_n

Pentru bovinele de carne:
„Art. 4.(1) Prima pentru schema prevăzută la art.1 lit.b) (ANT pentru bovinele de carne n.r.) se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE ; 
b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei. (2) Prima pentru schema prevăzută la art. 1 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă”, precizează proiectul de act normativ.

Crescătorii noi, înregistraţi în anul de cotă 2013-2014
Pentru crescătorii de bovine, noi înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013 -2014, prima pe cap de animal în sectorul de producţi lapte, se acordă producătorilor agricoli menționați la art.1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
„a) exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; 
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.”

Pentru exploatațiile de bovine înființate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, prima pe cap de animal în sectorul de producţie carne se acordă în mod corespunzător, producătorilor agricoli menționați la art.1 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
„a) deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE; 
b) exploataţia de bovine este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei”.

sursa: Agroinfo

miercuri, 23 aprilie 2014 16:34 - Vorniceni News ★ ★ ★ ★ ★