Moşia şi satul Davidoaia, atestate la 1858, respectiv la 1871

În legătură cu originea oiconimului Davidoaia, sat din comuna Vorniceni,
Botoşani, găsim în catagrafia din 1820 pentru ţinutul Botoşani o „Oda(i)e lui David,
arman”, pe moşia Vlădeni (CAT. VIST. VII1: 28). Deducem că probabil moşia şi satul
Davidoaia, atestate la 1858, respectiv la 1871, se vor fi numit ori după acestui
armean, prin derivare cu sufixul -oaia (folosit pentru a desemna moşia), ori după
numele văduvei acestuia, Davidoaia. Familia lui David trebuie să fi avut proprietăţi
pentru o perioadă mai mare de timp, pentru că la 1873 este menţionat Davidel ca
proprietar al unei părţi a aceleiaşi moşii Vlădeni, aflată la sud de actualul sat
Davidoaia (Gorovei 1945: 95). Un deal de lângă acest sat şi un afluent al râului Jijia
care curge pe lângă acest deal au preluat, de asemenea, antroponimul: Dealul
Davidoaiei şi Valea Davidoaia (ATLAS MOLD.).

duminică, 29 octombrie 2017 10:06 - Radu Glisă ★ ★ ★ ★ ★