Subvenții agricole în 2015

sursa: cordareanca

sursa: cordareanca

Potrivit celor din Camera Agricola a judetului Iasi, in 2015, masurile de dezvoltare rurala gestionate de Apia vor fi:

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – AXA II (caracter informativ – poate suferi modificari) Masura 10 – Agro-mediu si clima – fosta Masura 214 (cf. Art. 28 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)

Submasura 10.1 – Plati de agro-mediu si clima

 • Pachetul 1 – pajisti cu inalta valoare naturala – 139 E/ha/an;
 • Pachetul 2 – practici agricole traditionale (poate fi aplicat doar aditional, in combinatie cu Pachetul 1);

Varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete (varianta noua) – 107 E/ha/an;

Varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete (varianta noua) – 21 E/ha/an.

 • Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari:

Varianta 3.1 – crex crex – 244 E/ha/an;

Varianta 3.2 – lanius minor si falco vespertinus – 171 E/ha/an. Pachetul 4 – culturi verzi – 126 E/ha/an;

 • Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice – PACHET NOU! – 126 E/ha/an;
 • Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 263 E/ha/an;
 • Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 288 E/ha/an.

Listele zonelor eligibile pentru pachetele 1, 2, 3, 5, 6 si 7 sunt prezentate in anexele PNDR 2014-2020. Prima compensatorie de agro-mediu si clima este platita anual, ca suma fixa, acordata pe hectar si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de catre fermierii care incheie angajamente voluntare pe care se angajeaza ca le mentin pentru o perioada de minimum 5 ani de la data semnarii acestora.

Submasura 10.2 – Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon

Beneficiarii acestor plati sunt fermierii sau alti crescatori de animale care detin animale femele adulte de reproductie din rasele locale prevazute in prezenta submasura, inscrise in registrele genealogice ale raselor – sectiunea principala si in programele de conservare a raselor. Animalele cuprinse in anagajament trebuie sa fie inscrise si actualizate in registrele genealogice ale raselor infiintate si mentinute de asociatii autorizate si acreditate de ANARZ. De asemenea, animalele sunt inscrise in programul de conservare al rasei din care fac parte. Valorile platilor compensatorii, calculate sub forma de costuri standard pentru acoperirea pierderii de venit datorate asumarii de angajamente voluntare privind cresterea animalelor femele adulte de reproductie din rase locale in pericol de abandon, pe specii, sunt:OVIDIU CORLECIUC

 • Bovine – 200 EUR/cap;
 • Ovine – 13 EUR/cap;
 • Caprine – 6 EUR/cap;
 • Ecvidee – 200 EUR/cap;
 • Porcine – 88 EUR cap.

Rasele de animale locale eligibile pentru submasura, pe specii, sunt:10712767_1502013566721597_9050052487800136126_n

 • Bovine – Taurine: Sura de stepa;
 • Bovine – Bubaline: Bivolul romanesc;
 • Ovine: Tigaie – Varietatea ruginie, Ratca (Valaha cu coarne in tirbuson), Karakul de Botosani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos de Transilvania, Merinos de Cluj, Tigaie cu cap negru de Teleorman;
 • Caprine: Alba de Banat, Carpatina; Ecvidee: Furioso North Star, Hutul, Gidran, Lipitan, Shagya Araba, Nonius, Semigreul romanesc;
 • Porcine: Bazna, Mangalita.

Masura 11 – Agricultura ecologica devine masura de sine statatoare, in locul Pachetului 5 din cadrul fostei Masuri 214 (cf. Art. 29 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)

Submasura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologica

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) – 295 E/ha/an;
 • Pachetul 2 – Legume – 500 E/ha/an;
 • Pachetul 3 – Livezi – 620 E/ha/an;
 • Pachetul 4 – Vii – 532 E/ha/an;
 • Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice – 460 E/ha/an.

Sprijinul prevazut in cadrul acestei submasuri se acorda per hectar fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa adopte practici si metode specifice agriculturii ecologice, conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si care sunt fermieri activi conform Art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Perioada de angajament pentru conversia la metodele de agricultura ecologica este de maximum 2 ani (pentru culturi anuale) sau maximum 3 ani (pentru culturi perene).blog_apia-1024x576

Submasura 11.2 – Sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica

 • Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) – 220 E/ha/an;
 • Pachetul 2 – Legume – 431 E/ha/an;
 • Pachetul 3 – Livezi – 442 E/ha/an;
 • Pachetul 4 – Vii – 480 E/ha/an;
 • Pachetul 5 – Plante medicinale si aromatice – 427 E/ha/an.

Sprijinul prevazut in cadrul acestei submasuri se acorda pe ha fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa mentina practici si metode specifice agriculturii ecologice conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007 si care sunt fermieri activi conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Sprijinul se acorda numai fermierilor activi inregistrati in sistemul de agricultura ecologica cu angajamente care depasesc cerintele de baza si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de catre beneficiarii care incheie angajamente voluntare. Angajamentele pentru mentinerea agriculturii ecologice (inclusiv cele care urmeaza direct dupa perioada initiala de conversie) se incheie pentru o perioada de 5 ani. Dupa perioada de 5 ani a angajamentelor pentru mentinerea agriculturii ecologice acestea se pot prelungi anual.

Prevederi comune submasurilor 11.1 si 11.2:

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar – pentru fermele cu suprafete agricole mai mari de 50 ha, 100 ha si 300 ha, valoarea platii scade pentru acele suprafete agricole care depasesc valorile respective conform PNDR. Pe perioada angajamentelor este permisa pe aceeasi parcela de teren rotatia culturilor de la un an la altul intre pachetele 1, 2 si 5 in cadrul fiecarei submasuri. Platile din cadrul masurii 11 se pot cumula cu celelalte tipuri de plati acordate pe suprafata: plati directe, plati acordate in cadrul Masurii 13.

sursa: Hobby Grădină

sursa: Hobby Grădină

Numai pachetele 1 si 2 ale Submasurilor 11.1 / 11.2 se pot combina cu pachetele 4, 5 ale Submasurii 10.1. Masura 13 – Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (cf. Art 31, 32 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)

 • Submasura: 13.1 – Plati compensatorii in zona montana (fosta Masura 211) – 86 E/ha;
 • Submasura: 13.2 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative (fosta masura 212) – 54 E/ha;
 • Submasura: 13.3 – Plati compensatorii pentru zone care se confrunta cu constrangeri specifice (fosta masura 212) – 70 E/ha.

Sprijinul acordat este de tip compensatoriu, platit anual, ca suma fixa, acordat pe hectar si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate de fermierii care incheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activitatilor agricole in zonele desemnate (beneficiarul se angajeaza, pe baze anuale, sa isi continue activitatea agricola pe terenurile agricole situate in zonele afectate de constrangeri naturale). Beneficiarii acestei submasuri sunt fermierii activi. Nu sunt eligibile pentru obtinerea sprijinului parcelele agricole situate in zone eligibile (cu exceptia pajistilor permanente) care au o suprafata mai mare de 50 ha, considerandu-se ca datorita marimii acestora, prin activitatea agricola sau prin productivitatea normala a terenurilor sunt compensate pierderile de venit sau costurile suplimentare induse de manifestarea constrangerilor naturale.

sursa: Agrostiri

miercuri, 17 decembrie 2014 10:44 - Vorniceni News ★ ★ ★ ★ ★