Gradele de rudenie


Unele persoane sunt extrem de apropiate, aşa că fac parte dintr-o „familie”. Ele
îşi datorează sprijin reciproc şi, la deces, au dreptul la moştenire dacă cel decedat
nu a lăsat bunurile prin testament unor persoane străine. În caz de deces al unui
părinte, ¼ din averea sa rămâne soţului supravieţuitor şi restul de ¾ se împarte
în mod egal între copii.
Legătura de sânge dintre două persoane se numeşte rudenie. Copiii care sunt
adoptaţi îşi pierd orice legătură cu părintele natural şi devin rude cu noii părinţi
(rudenie civilă).
Legătura dintre persoane se măsoară în grade, reprezentând numărul naşterilor intervenite între cele două persoane: astfel, copiii
sunt rude de gradul întâi cu părinţii lor; de gradul doi cu bunicii lor (de la bunic la părinte a intervenit o naştere, de la părinte
la copil o a doua naştere) şi de gradul trei cu unchii lor. Fraţii între ei sunt rude de gradul doi, iar verişorii sunt rude de gradul
patru.
Fraţii care au aceeaşi mamă, dar taţi diferiţi sunt fraţi couterini; cei care au tată comun, dar mame diferite, sunt fraţi cosanguini
– în limbaj popular, ei se numesc vitregi.
de reținut
Între rude există legături de
sânge. Două persoane care se
căsătoresc nu devin rude, ci sunt
soţi. Rudele unui soţ vor fi pentru
celălalt soţ nu rude, ci afini.
ŞTIAŢI CĂ…?!
Arborele genealogic este o reprezentare grafică între urmașii unei persoane, pentru a arăta schematic gradul de
înrudire al acestora în diferitele familii. Persoana de referinţă, cu datele cunoscute, este poziţionată la rădăcina
arborelui; în ramurile de deasupra sunt trecuţi copiii și alţi descendenţi, iar persoana cu același grad de rudenie
mai tînără este trecută în stânga faţă de cea mai în vârstă. sursa: educatiejuridica.roarb_ro

luni, 22 februarie 2016 13:42 - Vorniceni News ★ ★ ★ ★ ★