Documente privind contribuţia materială benevolă a Vornicenenilor la susţinerea războiului de independenţă

mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnLa 5 iulie 1877 Ministerul de Război a trimis o circulară către toţi prefecţii judeţelor în care, arătând că, datorită marşurilor şi instrucţiei neîncetate, foarte mulţi cai ai unităţilor de cavalerie au căpătat răni ori s-au îmbolnăvit şi astfel au devenit improprii serviciului, solicita să se impulsioneze acţiunea de rechiziţionare de noi cai. Printre alte răspunsuri concrete la acest apel menţionăm pe cel al Prefecturii Dorohoi, din 9 august 1877 prin care se trimiteau 9 cai oferiţi gratis de locuitorii unor comune din acel judeţ, pentru că în lista întocmită sunt trecuţi pe de o parte donatorii, iar pe de altă parte numele soldaţilor dorohoieni din escadronul al 4-lea din Regimentul 7 Călăraşi cărora li s-au donat caii, (un soldat din Vorniceni, a primit un cal roib, soldat Strugariu Dumitru).vvvImmaginefg

 

 

 

 

 

 

 

Într-un tabel întocmit la 10 septembrie 1877 de Ministerul de Interne conţinând ofrandele făcute pentru armata română în acea lună în judeţul Dorohoi se menţiona, alături de zeci de donatori individuali şi pe locuitorii din comunele Suharău, Havârna, Pomârla, Hudeştii-Mari, Brăeşti, Rădăuţi, Darabani, Săveni, Vorniceni, Drăguşeni, Borzeşti, Sârbi, Avrămeni, Manoleasa, Cordăreni care au donat câte 2 cai şi o trăsură, pe cei din târgul Mihăileni care au donat 6 cai şi 3 trăsuri şi, respectiv, un cal. Din documentele depistate pânCCCCă acum se poate constata că în această direcţie contribuţia botoşănenilor se cifrează la peste 500 cai, peste 100 de trăsuri şi peste 3400 vite cornute oferite gratis. După intrarea directă în război şi mai ales după primele lupte de la Plevna s-a constatat că armele din dotarea armatei române erau şi insuficiente şi depăşite tehnic. Necesitatea acută de arme mai multe şi mai bune a determinat guvernul să facă apel la autorităţile locale şi la populaţie de a procura sumele necesare cumpărării acestora. Răspunzând cu entuziasm apelului din 7 septembrie 1877 prin care M. Kogălniceanu solicita ca fiecare judeţ să contribuie cu sume pentru cumpărarea a cel puţin 2000 puşti moderne „Peabody“, autorităţile şi cetăţenii din cele 2 judeţe Botoşani şi Dorohoi au trecut imediat la colectarea banilor necesari. Autorităţile judeţene, orăşeneşti şi comunale au schimbat destinaţia unor sume disponibile din bugetul lor etc… citeaza cimec.ro

Vorniceni, 1877, septembrie, 27. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Comunei Vorniceni, Jud. Dorohoi în care s-a aprobat suma de 200 lei, ofrandă (donaţie) pentru cumpărarea de arme. Extras. „…. Subsemnaţii membrii Consiliului Comunei Vorniceni din Plasa Başeu, Judeţul Dorohoi, întruniţi în şedinţă extraordinară sub preşidinţa D-lui Primar Gheorghe Măcărescu… Având în videri ordinul D-lui Subprefect respectiv al aceştii plăşi, în urmarea Deciziunii Onorabilului Comitet Permanent de Judeţ luată în şedinţa de la 17 septembrie anul curent prin care a se deschide un credit, din economiile bugetului anului curent, pentru cumpărarea a 2000 puşti Peabody necesare armatei române, aflătoare pe câmpul de rezbel. Consiliul deliberând… DECIDE: Asupra excedentului ce lasă bugetul anului curent se va deschide unAAA credit de 200 două sute franci pentru cumpărarea de arme. Drept care se încheie procesul-verbal de faţă, pe care D-l primar îl va înainta, prin D-l Subprefect, Onorabilului Comitet Permanent de Judeţ spre a-i da cuvenita aprobare.  Membri: X. V. Merticariu X. Cost. Turcanu X. Macsin Avram X. D-tru. Iistrate“
Dorohoi, 1877, iulie, 7. Prefectura jud. Dorohoi înaintează Ministerului de Interne lista persoanelor care au donat vite pentru armată. Extras. „….Domnule Ministru, Pe lângă cele comunicate Dv. prin raportul din 3 corent, persoanele mai jos notate, pentru trebuinţele armatei române au făcut următoarele ofrande: Dl. Gheorghe Russu din Vorniceni – 2 vaci Dl. Dughel Herş-Leib din Zamostea – 1 gonitoare Dl. Marcu Rotariu din Herţa – 1 vacă Comercianţii evrei din Cordăreni -1 vacă

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Direcţiunea Personalului Bucureşti Ca rezultat adresei Dvs No 25340/1933, către Ministerul de Interne, avem onoarea a vă înainta aici anexat un tablou nominal de toţi veteranii din războiul 1877/78 aflaţi în viaţă astăzi şi domiciliaţi în comunele acestui judeţ care şi-au dovedit calitatea lor de veterani prin acte oficiale.

Sârbu Gheorghe soldat 1877 7 Călăraşi ’’ Vorniceni (lista continua vezi in linkul de mai jos)

Toate datele le puteti gasi in acest link,Cervatiuc-Stefan_Contributia-fostelor-judete-Botosani-Dorohoi-sustinerea-Razboiului-Independenta

Botoşani, 1877, aprilie, 7.

Botoşani, 1877, aprilie, 7.