DOR DE ŢARĂ

           Ar putea fi o imagine cu copac, munte şi naturăDorul de ţară e nemărginit,
            e ca un ac în piept înfipt,
            e aerul cu miros de flori proaspete înflorite
            cu privirea spre cerul cu pajişti înverzite.
            E dorul de ţară cu munţi albaştri,
            ţară aşezată între aştri,
            e ţara care din vechime
            luminează blând al său nume
            şi-o strigăm cu adevăratul său nume,
            e ţara cu grâne
           ce ţâşnesc deodată spre stele,
           e ţara cu balade şi cântece de dor
           ce răsună deasupra unui nor,
           e ţara pe care o simţim
           în fiecare bătaie a inimii
           şi mereu ne topim
           când de ea ne amintim.
           Dacă cumva o părăsim,
           fără să ne dăm seama,
           un dor se rostogoleşte de-a valma,
           şi repede ne apar în minteAr putea fi o imagine cu natură, copac, cer şi munte
           imagini ce încep să colinde:
           ierburi înalte de casă,
           munţi ca nişte violoncele concentrând,
           peste dealuri şi câmpii înverzând,
           pământuri albastre arzând,
           dimineţi cu pajişti fumegând,
           oameni la muncă plecând,
           pe străzi româneşte vorbind.
           Iar dacă departe de ţară
           auzim pe un străin vorbind
           limba română,
           ne bucurăm şi ne mândrim,
           ca şi cum ne-am afla
           în ţara noastră neîncetat,
           ţara de dor nesecat.
duminică, 29 august 2021 12:49 - Vorniceni News ★ ★ ★ ★ ★